Alle stappen van deze participatie zijn nu gesloten. Het eindverslag is beschikbaar, naast de verslagen van stap 2 en stap 3. Aan alle deelnemers: bedankt voor jullie deelname!

Toekomstbestendig wonen

Goede huisvesting en fijn wonen in het Groene Hart, dat is een belangrijk onderdeel van ons leven. We lopen dagelijks tegen nieuwe uitdagingen aan, waar we op in moeten spelen om te zorgen dat we met zijn allen op een goede manier blijven wonen in de gemeente Alphen aan den Rijn.

Maatschappelijke vraagstukken over klimaat, energie, biodiversiteit, mobiliteit en wonen moeten allemaal een plek krijgen bij de ontwikkeling van de Noordrand. We hebben hier allemaal mee te maken: gemeente, provincie, inwoners, bedrijfsleven en organisaties.

Dit online proces had als doel:

1. Uitwisselen van informatie
Deelnemers kregen de ruimte om vragen, verwachtingen, belangen en behoeften te delen. De gemeente wilde weten wat er bij u speelt, welke kansen u ziet en welke zorgen u heeft. Het gaf de gelegenheid samen te praten over de ideeën die er op dat moment lagen.

De gemeente gaat de ideeën gebruiken om haar eigen ambities en doelen verder aan te scherpen en daardoor een betere uitwerking van het (master)plan te krijgen. In de tijdlijn kunt u zien welke stappen nog zullen volgen. Onderaan op deze pagina bij ‘Veelgestelde Vragen‘ vindt u links naar de meest relevante informatie en documenten.

2. Wederzijds begrip creëren
Door te luisteren naar elkaar en echt met elkaar in gesprek te gaan creëren we wederzijds begrip. Zo kunnen we samen de best mogelijke oplossingen vinden voor de uitdagingen van de toekomst.

Verslagen

Hieronder vindt u de verslagen van de verschillende stappen. Wij vragen u om de resultaten van de vorige stap te bekijken voordat u aan de nieuwe stap begint.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een aantal vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Neem contact op met tp-lens@alphenaandenrijn.nl. Heb u een technische vraag? Bekijk de instructie video’s of bel met onze technische helpdesk: 06-55332980.

Wat is het doel?

Het doel van deze online participatie is om kansen, belemmeringen, uitdagingen, vragen en voorkeuren op te halen. De gemeente hecht veel waarde aan de uitkomsten van dit proces en neemt de resultaten mee in de verdere ontwikkeling van het gebied.

Met deze online-participatie willen we uw ideeën ophalen over de toekomstige invulling van het gebied. We gebruiken uw ideeën om onze eigen ambities en doelen verder aan te scherpen en daardoor een betere uitwerking van het (master)plan te krijgen.

Als het concept-masterplan gereed is zullen we u weer vragen of onze ideeën aansluiten bij de ideeën die u heeft. Dat kan tot aanpassingen leiden van het masterplan. De raad beslist uiteindelijk welke van uw ideeën zij wil overnemen.

Na vaststelling van het Masterplan zal gewerkt gaan worden aan het opstellen van een omgevingsplan (nu nog bestemmingsplan). In die fase wordt ook de mogelijkheid geboden om een formele zienswijze op de plannen in te dienen.

Bekijk de Tijdlijn voor een overzicht van het proces.

Komt er een vervolg?

Met de resultaten van deze online participatie gaan we een volgende stap zetten in het uitwerken van de plannen voor de Noordrand. Ook tijdens deze volgende stap zal een participatiemoment zijn. die wordt verwacht in het 4e kwartaal van 2020. Als u nu niet mee kunt doen, kunt u altijd later aanhaken in het proces, bij de volgende participatiestap.

Is er meer informatie beschikbaar?

Hieronder vindt u de links naar de meest relevante informatie en documenten.

Boekje bouwen in de stad.

Raadsbesluit onorthodoxe woningbouw.

Potentiële woningbouwlocaties korte en lange termijn.

Boekje bouwen in dorpen.

Analyserapport landschap en stad.

Ontwikkelperspectief voor landschap en stad.

Ik weet niet veel over het gebied of de onderwerpen. Kan ik meedoen?

Ja, iedereen kan meedoen! U hoeft geen kennis te hebben over de inhoud. Wel vragen we u om vooraf wat informatie te lezen en een instructievideo te bekijken. Maar geen zorgen, we leggen alles stap voor stap uit. En komt u er niet uit? Dan helpen we u graag.

Ik ben met vakantie tijdens (een deel van) de online participatie. Hoe kan ik meedoen?

Het voordeel van dit online proces is dat het vanaf elke locatie kan. Dus ook vanaf uw vakantie-adres kunt u meedoen. Wij hebben er voor gekozen om in de vakantie-periode de stappen 1 week langer open te laten. De data zijn vooraf bekend, zo kunt u uw eigen participatiemoment inplannen.

Wilt of kunt u toch een stap niet meedoen tijdens uw vakantie, dan kunt u op een later moment uw reactie op de stap insturen. Let op! Als de stap gesloten is wordt uw reactie niet meegenomen in de tussentijdse resultaten, en is alleen zichtbaar in het eindverslag.
Wilt u na de sluiting van een stap reageren? Bespreek de mogelijkheden met het team van Landschap&Stad.

Ik heb één of meerdere stappen gemist, kan ik nog meedoen?

Als u zich nog niet hebt ingeschreven kunt u dit alsnog doen. Van de gesloten stap(pen) vindt u een verslag op deze website. Wilt u nog reageren op een gesloten stap? Bespreek de mogelijkheden met het team van Landschap&Stad. Let op! Uw reactie wordt dan niet meegenomen in de tussentijdse resultaten, en is alleen zichtbaar in het eindverslag.

Ik heb me aangemeld, maar ik ontvang geen mailtjes van jullie.

Na aanmelding ontvangt u automatisch een e-mail ter bevestiging. Dit kan een paar minuten tot een uur duren. Krijgt u de e-mail niet? Controleer uw Ongewenste E-mail of Spam box. Wanneer de e-mail in uw Spam box binnen is gekomen raden wij aan de afzender als veilig te markeren in uw e-mail programma, of toe te voegen aan uw contacten. Hiermee voorkomt u dat andere e-mails van ons ook in uw Spam belanden.
Ontvang u geen e-mail in uw Spam? Dan heeft u misschien een fout gemaakt in uw e-mail adres bij aanmelding. Probeer u opnieuw aan te melden. Ook dan nog geen succes? Neem contact op met het team van Landschap&Stad voor ondersteuning.

Ik kan niet digitaal of online meedoen, is er een alternatief?

Neem contact met ons op, dan kijken we naar een passende oplossing. Dit kan via het team van Landschap&Stad of via het servicenummer 14 0172 (maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur).

Hebt u technische ondersteuning nodig? Bekijk onze instructie video’s met uitleg over Meetingsphere, of neem contact op met onze technische helpdesk: 06-55332980.

Ter voorbereiding

In stap 1 vragen wij u om naast uw registratie te kijken naar onderstaande informatie ter voorbereiding. Zo start iedereen met dezelfde basiskennis en kent iedereen de ambities die worden besproken.

Start: video

In deze korte video laten we u kennis maken met de opgaven waar we voor staan. De video bekijkt u het beste met uw geluid aan.

Locatie van de Noordrand op de kaart ten Noorden van Alphen aan den Rijn

Het gaat niet alleen over wonen

Als we denken aan een toekomstbestendig Alphen aan den Rijn denken we niet alleen aan voldoende woningen. Ook grote maatschappelijke vraagstukken moeten een plek krijgen in de ontwikkeling van onze gemeente. Denk aan vragen over het klimaat, energie, vervoer, natuur, bodemdaling en landbouw. Oplossingen voor al deze thema’s moeten goed op elkaar aansluiten en waar mogelijk elkaar versterken.

De Noordrand vormt met haar groene entree een eerste kennismaking met de Alphense identiteit van groene gemeente. De manier waarop het landschap is gevormd vormt de basis van het ‘ontwikkelperspectief’. Deze basis is een grove schets van het landschap waarin twee belangrijke elementen centraal staan: het groen en het water.

Ambities als uitgangspunt

Voor de Noordrand hebben we ambities opgesteld in drie categorieën. Deze ambities zijn opgesteld door uitvoerige onderzoeken en eerdere gesprekken met verschillende belanghebbenden. De ambities staan vast en vormen het startpunt voor deze online participatie.

Groen & Water

Ambities:

 • Bestaande water- en groenstructuren bepalen het basisontwerp van het gebied;
 • Het groen-blauwe raamwerk is een eerste stap om te komen tot het verhogen van de natuurwaarde in de verbinding tussen de plassengebieden ten noordoosten en noordwesten van Alphen aan den Rijn;
 • Groen- en waterstructuren vanuit Ridderveld worden verbonden met Groene Hart;
 • Oost-west gerichte structuur voor waterberging, beleving/sfeer en ecologie;
 • Brede sloten voor waterberging en tegengaan van verdroging.

Netwerken

Ambities:

 • Recreatieve langzaamverkeersroutes verbinden de Noordrand (recreatie) met het centrum (voorzieningen) Alphen aan den Rijn;
 • Aansluiting op bestaande (Herenhof) of nieuwe openbaar vervoer-hub.
 • Aansluiting op het omliggend wegennet (N207);
 • Ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer via op te waarderen Herenweg en Kalkovenweg.

Leefomgeving

Ambities:

 • Groene routes tussen landschap en stad zorgen voor een noordelijke entree van de stad met groen karakter;
 • Kansen voor wonen in een groen-blauwe omgeving;
 • Het openbaar gebied nodigt uit tot spelen en ontmoeting;
 • Stadslandbouw simuleert gezond voeding;
 • Het gebied is energieleverend voor (delen van) Ridderveld.

Onderdeel van breder onderzoek

Naast de Noordrand wordt ook op andere locaties onderzocht wat de mogelijkheden zijn. Mocht u interesse hebben in informatie over deze locaties, bezoek www.landschap-stad.nl.

Stap 1. Registreren

Aanmelden en voorbereiden

Stap 2. Verkennen

Vraagstuk en deelnemers

Stap 3. Verrijken

Ideeën en meningen delen

Stap 4. Voorkeuren

Prioriteren en aandachtspunten